نارسوس

جدیدترین قسمت: S02E02
نگاهی وقایع در سوء استفاده مجرمانه از مواد مخدر کلمبیا پروردگار پابلو اسکوبار، و همچنین بسیاری از سرکردگان قاچاق مواد مخدر دیگر که کشور را از طریق سال گرفتار.

نمایش همه 1 نتایج