تقریبا دو سال پس از یک ویروس از بین برود از نژاد بشر، فیل میلر تنها برای برخی از شرکت بخواهد، اما به زودی می شود بیشتر از او برای وقتی که شرکت نشان می دهد در قالب دیگر بازماندگان معامله است.
ویژه

فراتر

جدیدترین قسمت: S02E03
یک مرد جوان از خواب بیدار از کما 12 سال به کشف توانایی های جدید آمده است که به سوق دادن او را به وسط یک توطئه خطرناک

نمایش یک نتیجه